Wesprzyj nas!

magazyn lewicy katolickiej

Pobłocki: Wsłuchać się w złożoność miasta

– Każde miasto ma swój czuły punkt i trzeba go po prostu znaleźć. Tego też będziemy uczyć – mówi kierownik nowo otwartych studiów miejskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Pobłocki: Wsłuchać się w złożoność miasta
ilustr.: Piotr Karski

Z Kacprem Pobłockim rozmawia Jędrzej Dudkiewicz.

Czemu akurat teraz powstał kierunek „studia miejskie”?

Sam zajmuję się tą tematyką od dwudziestu lat i cały czas czuję niedosyt. Myślę, że to dobry moment, by powstały studia miejskie – będą odpowiedzią na to, co dzieje się w Polsce od dziesięciu lat. W 2010 roku nie było jeszcze nawet wielu słów, jakich dziś używamy, by mówić o mieście, które stało się bardzo ważnym tematem. Obecnie istnieje już cały język, stworzony intuicyjnie oraz metodą prób i błędów. Chcemy więc to wszystko usystematyzować, by kolejne pokolenie osób, które będą zajmować się miastem, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, miało do tego odpowiednie narzędzia. Kierunek ten musi być interdyscyplinarny, bo łączy w sobie mnóstwo przeróżnych zagadnień.

Dlatego studenci będą mogli wziąć udział w zajęciach skupionych w trzech modułach?

To kompromis między głębią a szerokością. Chcemy, by można było się wyspecjalizować oraz równocześnie nie mieć specjalizacyjnych klapek na oczach. To balans, który jest delikatny i trudny do osiągnięcia. O ile bowiem interdyscyplinarność jest zaletą XXI wieku, o tyle wąska specjalizacja – wadą. Staramy się dać studentom możliwość znalezienia równowagi. Z jednej strony będziemy oglądać miasto z każdej możliwej perspektywy, z drugiej – chcemy iść za studentami i pozwolić im skupić się na jakimś zagadnieniu. Grupę, zapewne, sześćdziesięciu osób rozbijemy na trzy mniejsze. Będą okazje, by wszyscy się ze sobą spotkali, ale też każdy będzie mógł skupić się na czymś konkretnym. Dlatego stworzyliśmy trzy moduły: ekonomiczno-polityczny, społeczny i przestrzenny. Wiadomo, że w każdym z nich widać pozostałe. Chodzi więc bardziej o kąt patrzenia, zrobienie specjalizacji przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego wglądu. Zakładam, że przyjdą do nas ludzie z bardzo różnymi doświadczeniami życiowymi i edukacyjnymi, a uczenie nie będzie odbywać się tylko na linii wykładowcy–studenci, ale też między samymi studentami.

Czy tworzenie takich specjalizacji będzie skuteczne? Tematy modułów się ze sobą przenikają i oddziałują na siebie. Jeśli ktoś nie będzie brać pod uwagę ich wszystkich, może dojść do sytuacji, w której osiedle zostanie źle zaprojektowane, a potem mieszkańcy będą się męczyć i próbować je zmienić na własną rękę. Jak znaleźć równowagę między podążaniem za praktykami mieszkańców a uczeniem ich pożądanych zachowań?

To kluczowy i bardzo trudny dylemat. Z osiedla, na którym się wychowałem, pamiętam chodniki, a pomiędzy nimi faktyczne, wydeptane przez ludzi trasy. To pokazuje, co się dzieje, kiedy projektanci zapominają o użytkownikach. Z drugiej strony użytkownicy przestrzeni nie zawsze mają rację. Tu dobrym przykładem jest transport: ludzie nie widzą alternatywy dla samochodu, są do niego przyzwyczajeni i zmienią środek lokomocji tylko wtedy, gdy realnie, krok po kroku, poczują różnicę z tego wynikającą. Tak więc zrównoważenie transportu nie może odbyć się przy pomocy rewolucji, to musi być ewolucja albo rewolucja stopniowana. Chcemy, żeby studia miejskie dawały zrozumienie, kiedy trzeba ludzi poprowadzić za rękę lub w jaki sposób przekonać ich do pewnego rozwiązania, a kiedy należy się wsłuchać. Będziemy uczyć rozumienia miasta, by studenci w konkretnej sytuacji mogli wyczuć i podjąć słuszną decyzję. Wymaga to uwagi, intuicji, czyli tego, czego nie zawrze się w podręczniku i czego nie można wykuć na blachę.

Do rozwiązania jakich problemów będą przygotowywać te studia? Które są najważniejsze? Smog? Gentryfikacja? Zapewnienie odpowiedniej edukacji i ochrony zdrowia? Da się to w ogóle stopniować?

Nie da się. Zresztą właśnie przez swoją złożoność miasta są tak fascynujące. Do opisania dwóch problemów zwykle używamy dwóch różnych języków, chociaż wiemy, że te problemy się ze sobą łączą. Przykładem niech będą wyzwania przyszłości: zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa, robotyzacja pracy. Każda z tych spraw ma swoje dyskursy, słowa, których używa się do ich opisania, przez co de facto zajmujemy się nimi osobno. Tyle że w przyszłości te rzeczy wydarzą się w tym samym momencie. Świat realny nie zna tych intelektualnych i w dużej mierze sztucznych rozróżnień. Wspomniane procesy będą się na siebie nakładać i nasilać zwłaszcza w miastach. Na zmiany klimatu najbardziej będą narażone osoby starsze – kiedy latem w mieście robi się gorąco, to seniorzy są na pierwszej linii frontu. Chcemy więc pokazywać studentom, że te sfery nie są autonomiczne, tylko bardzo mocno ze sobą powiązane, poprzez praktykę. W tym sensie miasto jest punktem wyjścia do posklejania podziałów dyscyplinarnych, którymi cały czas operujemy, mimo że pochodzą ze starego, XIX-wiecznego świata. Być może absolwenci naszego kierunku nie będą zajmować się miastami, ale będą umieli patrzeć szerzej na wiele problemów. To kolejna miękka kompetencja, która zostaje na całe życie.

Jaki nacisk będzie położony na wielkie metropolie, a jaki na mniejsze miejscowości? Problemy i wyzwania, z którymi borykają się jedne i drugie, nie są przecież zawsze takie same. Różnią się skalą i specyfiką.

To kolejne ważne pytanie. Bardzo zależy nam na tym, by wyjść poza duże miasta. Chcemy wskrzesić tradycję badań małych i średnich miejscowości z lat 50. i 60. XX wieku, kiedy Polska z kraju rolniczego stała się zurbanizowanym. A przynajmniej do niej nawiązać. W polskiej socjologii, antropologii, geografii, historii odbył się wtedy renesans badań mniejszych miejscowości. Później jednak to zainteresowanie zanikło, bo miasta w ogóle przeżywały kryzys – aż do pobudki z okolic 2010 roku. Warto podkreślić, że światowa literatura przedmiotu w dużej mierze też jest metropolitalnocentryczna. Jeśli jednak spojrzymy na urbanizację globalnie, to większość ludzi nie mieszka wcale w dużych metropoliach, tylko w małych miejscowościach, a nawet na zurbanizowanej wsi. Chcemy skonfrontować teorie, które wyrastają z doświadczenia metropolitalnego, z realiami mniejszych miejscowości. I dlatego na drugim roku zorganizujemy wyjazd badawczy, właśnie do mniejszego miasta, by studenci mogli trenować w praktyce narzędzia, które wypracują przez pierwszy rok studiów.

Często mówi się, że to prezydenci lub burmistrzowie miast są w awangardzie zmian i ich działania mają szansę na przykład uratować demokrację. Ada Colau z Barcelony wywodzi się z ruchów miejskich. Anne Hidalgo, mer Paryża, dopiero co wygrała wybory z hasłem stworzenia piętnastominutowych dzielnic, czyli takich, które pozwalają załatwić wszystkie podstawowe potrzeby podczas piętnastominutowego spaceru od miejsca zamieszkania. Czasem wydaje się, że polskie miasta pod różnymi względami są zacofane względem zachodnich.

Dla osób, które zajmują się miastem i miejskością, globalna perspektywa jest i powinna być całkowicie naturalna. Miasto może być punktem wyjścia do nieoczekiwanych wolt intelektualnych, które pokazują zarówno globalność lokalnych problemów, jak i lokalność problemów globalnych. Nie da się zresztą rozmawiać o miastach, mówiąc tylko o Toruniu i Warszawie. Chcemy wyjść poza nasze opłotki i zwrócić uwagę na wiele ciekawych zjawisk. Globalny wymiar naszego kierunku jest dla mnie bardzo ważny, dlatego będę prowadzić zajęcia „współczesne teorie o studiach miejskich”. Mówiąc „współczesne”, mam na myśli XXI-wieczne. W trakcie ostatnich dwudziestu lat widać, że w awangardzie zmian nie są już Barcelona czy Paryż, tylko na przykład Meksyk, Karaczi, Dubaj, Lagos i Pekin. To one wyznaczają trendy, są miastami przyszłości i tam trzeba patrzeć.

Czyli studia miejskie skupią się także na przyszłości miast i dadzą możliwość wyklucia się pomysłów na to, w jaki sposób przeorganizować – nawet w perspektywie kilkunastu lat – miejsca, w których żyjemy?

Tak, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że zaprojektujemy miasto przyszłości, bo to coś, nad czym głowią się umysły o wiele tęższe niż nasze. Na pewno będziemy się tymi tematami interesować, stąd kameralność kierunku i podążanie za studentami, by myśleli twórczo i próbowali eksperymentować. W Polsce wciąż mamy system edukacji polegający na XIX-wiecznej zasadzie „zakuj, zdaj, zapomnij”. Na szczeblu uniwersyteckim trzeba włożyć dużo pracy, by oduczyć ludzi tych nawyków. Nie chodzi nam o to, by studenci odtwarzali wiedzę z podręczników, tylko o to, by potrafili dostrzec problem i próbowali samodzielnie znaleźć rozwiązanie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z jakimi wyzwaniami będą się borykać ludzie, którzy skończą ten kierunek. Chcemy dać im narzędzia, by byli w stanie sobie z nimi poradzić. Z pewnością skupimy się bardziej na przyszłości niż przeszłości. Zorientowanie na niepewną przyszłość, która jednak jest w naszych rękach, będzie wymuszało spekulacyjnego ducha tych studiów. Myślę, że najlepiej będzie się to realizować na seminariach magisterskich.

Jaką częścią studiów będzie kwestia coraz prężniej działających ruchów miejskich i tego, że obywatele często biorą sprawy w swoje ręce albo przynajmniej interesują się tym, co dzieje się dookoła, na przykład głosując na projekty zgłoszone do budżetów obywatelskich?

Temat ten najsilniejszy będzie w module ekonomiczno-politycznym, ale powinien być obecny także w pozostałych. Mówimy o mieście jako pewnym zagadnieniu, ale miasto to też ludzie. I bardzo różni aktorzy: od władz, przez biznes, po projektantów i mieszkańców. A do tego są twory znajdujące się pomiędzy urzędnikami, ekspertami i mieszkańcami, czyli właśnie ruchy miejskie. Samo w sobie jest to ciekawe zjawisko, więc na pewno będziemy o tym sporo mówić.

A może na taki kierunek jest już za późno? Miasto co prawda jest żywym, podlegającym przekształceniom organizmem, ale wiele rzeczy może być nie do cofnięcia: chociażby zabudowanie korytarzy powietrznych, co utrudnia walkę ze smogiem, czy likwidacja mniejszych kin.

Na pewno lepiej późno niż wcale. Oczywiście wolałbym mieć możliwość, by samemu pójść na takie studia. Dużo czasu poświęciłem na odkrywanie pewnych rzeczy i gdyby ktoś mi w tym pomógł, byłoby mi o wiele łatwiej. Zgadzam się, że jest późno, bo ścigamy się z czasem, co najlepiej widać w związku ze zmianami klimatycznymi, gdy kolejne okienka się sukcesywnie zamykają. Jednak miasto jest jednocześnie bardzo statyczne i dynamiczne. To palimpsest, nakładające się na siebie warstwy historii. W pewnym sensie miasto jest bardzo trudno ruszyć, bo decyzje z przeszłości wyznaczają szlaki, z których trudno zawrócić. To też kwestia skomplikowanej równowagi: co zależy od naszej sprawczości, a gdzie są jej granice, wyznaczone przez wcześniejsze decyzje ludzi. Jestem optymistą i uważam, że warto uczyć się tego, gdzie można coś zmienić, a gdzie nie warto walić głową w mur.

Mimo wszystko z tym, co zastane, można bardzo dużo zrobić. Moim ulubionym przykładem jest Bogota, którą Antanas Mockus, burmistrz w połowie lat 90. ubiegłego wieku, zmienił nie do poznania, nie budując tam ani jednej nowej rzeczy. Uznał, że najważniejszym problemem miasta jest przemoc i kiedy się ją wyeliminuje, to wszystko się zmieni. I to mu się udało. Z punktu widzenia materialnego, czystej fizycznej tkanki, Bogota przed i po jego kadencji wyglądała dokładnie tak samo, ale żyło się tam zupełnie inaczej. Każde miasto ma swój czuły punkt i trzeba go po prostu znaleźć. I tego też będziemy uczyć na studiach miejskich.

Potrzebujemy Twojego wsparcia
Jesteśmy magazynem i środowiskiem lewicy katolickiej. Piszemy o wykluczeniu, sprawiedliwości społecznej, biedzie, o współczesnych zjawiskach w kulturze, polityce i społeczeństwie. Potrzebujemy stabilnego finansowania – możesz nam w tym pomóc!
Kościół i lewica się wykluczają?
Nie – w Kontakcie łączymy lewicową wrażliwość z katolicką nauką społeczną.

I używamy plików cookies. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności. zamknij ×