fbpx Wesprzyj nas!

magazyn lewicy katolickiej

Polityka prywatno艣ci

 • 搂1 Postanowienia Og贸lne
 1. Administratorem danych jest Klub Inteligencji Katolickiej z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Freta 20/24A, wpisanej do Rejestru Przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS: 聽0000034785, dla kt贸rej akta rejestrowe prowadzi S膮d Rejonowy dla M. St. Warszawy XIX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, NIP: 5260001602, REGON: 00077080900000. Ochrona danych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji termin贸w stosuje si臋 zbi贸r definicji, opisany w Polityce Prywatno艣ci.
 3. Szanujemy prawo do prywatno艣ci i dbamy o bezpiecze艅stwo danych. W tym celu u偶ywany jest m.in. bezpieczny protok贸艂 szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page鈥檜 s膮 traktowane jako poufne i nie s膮 widoczne dla os贸b nieuprawnionych.
 • 搂2. Administrator Danych
 1. Us艂ugodawca jest administratorem danych klient贸w, kt贸rzy sk艂adaj膮 zam贸wienie za po艣rednictwem strony internetowej http://magazynkontakt.pl/.
 2. Us艂ugodawca jest tak偶e administratorem danych os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na otrzymywanie newslettera.
 3. Dane osobowe przetwarzane s膮:

a) zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci,

c) w zakresie i celu niezb臋dnym do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci Umowy, zmiany b膮d藕 jej rozwi膮zania oraz prawid艂owej realizacji Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮,

d) w zakresie i celu niezb臋dnym do wype艂nienia uzasadnionych interes贸w (prawnie usprawiedliwionych cel贸w), a przetwarzanie nie narusza praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮

 1. Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osob膮 nadzoruj膮c膮 przetwarzanie danych osobowych w organizacji Us艂ugodawcy jest mo偶liwy drog膮聽elektroniczn膮 pod adresem e-mail:kontakt@kik.waw.pl
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania wcze艣niej zgromadzonych danych osobowych po rozwi膮zaniu Umowy lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe albo unijne b膮d藕聽prawa mi臋dzynarodowego obliguj膮 nas do retencji danych.
 4. Us艂ugodawca ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe U偶ytkownika oraz innych jego danych podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).
 5. Usuni臋cie danych osobowych mo偶e nast膮pi膰 na skutek cofni臋cia zgody, b膮d藕 wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Us艂ugodawca nie udost臋pniania danych osobowych innym podmiotom ani偶eli upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa.
 7. Wdro偶yli艣my pseudonimizacj臋, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzon膮 kontrol臋聽dost臋pu dzi臋ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze艅stwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzaj膮 osoby wy艂膮cznie przez upowa偶nione osoby.
 • 搂3. Pliki cookies
 1. Witryna http://magazynkontakt.pl/ u偶ywa cookies. S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl膮darki. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotycz膮 adresu IP, typu wykorzystywanej przegl膮darki, j臋zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us艂ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesy艂anych do witryny za po艣rednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 z naszych witryn, aby usprawnia膰 funkcjonowanie serwisu zapewniaj膮c bardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋. Monitorowania informacji o u偶ytkownikach dokonujemy korzystaj膮c z narz臋dzia Google Analytics, kt贸re rejestruje zachowanie u偶ytkownika na stronie.
 4. Witryna http://magazynkontakt.pl/ wykorzystuje 鈥濩ookies鈥 podmiot贸w zewn臋trznych (ang. Third partie Cookies).

a) 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez u偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu u偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi u偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;

e) 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie u偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.

 1. U偶ytkownik, w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej. Instrukcja zarz膮dzania plikami cookies jest dost臋pna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane s膮 jedynie w miejscach, w kt贸rych u偶ytkownik wype艂niaj膮c formularz wyra藕nie wyrazi艂 na to zgod臋. Powy偶sze dane archiwizowane i wykorzystywane s膮 tylko do potrzeb niezb臋dnych do wykonania danej funkcji.
Potrzebujemy Twojego wsparcia
Od ponad 15 lat tworzymy jedyny w Polsce magazyn lewicy katolickiej i budujemy 艣rodowisko zaanga偶owane w walk臋 z podzia艂ami religijnymi, politycznymi i ideologicznymi. Robimy to tylko dzi臋ki Waszemu wsparciu!
Ko艣ci贸艂 i lewica si臋 wykluczaj膮?
Nie 鈥 w Kontakcie 艂膮czymy lewicow膮 wra偶liwo艣膰 z katolick膮 nauk膮 spo艂eczn膮.

I u偶ywamy plik贸w cookies. Dowiedz si臋 wi臋cej: Polityka prywatno艣ci. zamknij