249
dwutygodnik internetowy
29.04.2019
magazyn papierowy


Wiesława Kozek

jest profesorem socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji, posiada bogate doświadczenie badawcze we współpracy międzynarodowej z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi.