233
dwutygodnik internetowy
10.09.2018
magazyn papierowy


Wiesława Kozek

jest profesorem socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji, posiada bogate doświadczenie badawcze we współpracy międzynarodowej z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi.