249
dwutygodnik internetowy
29.04.2019
magazyn papierowy


Tomasz R. Wiśniewski

Jest adiunktem w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.