246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Tomasz R. Wiśniewski

Jest adiunktem w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.