251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Tomasz R. Wiśniewski

Jest adiunktem w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.