252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Tomasz R. Wiśniewski

Jest adiunktem w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.