252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Tomasz Pietrzak

Tomasz Pietrzak

Student MISH UW. Studiował arabistykę i islamistykę na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Eberharda-Karola w Tybindze.