234
dwutygodnik internetowy
24.09.2018
magazyn papierowy


Tomasz Pietrzak

Tomasz Pietrzak

Student MISH UW. Studiował arabistykę i islamistykę na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Eberharda-Karola w Tybindze.