248
dwutygodnik internetowy
15.04.2019
magazyn papierowy


Szymon Zakrzewski

Absolwent wzornictwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Założyciel grupy projektowej fformie. W latach 2012-16 redaktor naczelny pisma muzycznego Kilof.