239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Szymon Zakrzewski

Absolwent wzornictwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Założyciel grupy projektowej fformie. W latach 2012-16 redaktor naczelny pisma muzycznego Kilof.