248
dwutygodnik internetowy
15.04.2019
magazyn papierowy


Szymon Majewski

Student kolegium MISH UW, członek okręgu warszawskiego Partii Razem.