235
dwutygodnik internetowy
8.10.2018
magazyn papierowy


Szymon Majewski

Student kolegium MISH UW, członek okręgu warszawskiego Partii Razem.