216
dwutygodnik internetowy
15.01.2017
magazyn papierowy


Szymon Majewski

Student kolegium MISH UW, członek okręgu warszawskiego Partii Razem.