227
dwutygodnik internetowy
18.06.2018
magazyn papierowy


Szymon Majewski

Student kolegium MISH UW, członek okręgu warszawskiego Partii Razem.