252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Stanisław Krawczyk

Stanisław Krawczyk

Doktorant w Instytucie Socjologii UW, zainteresowany socjologią literatury i badaniem kultury popularnej (fantastyki, gier wideo). Wierzy w sens popularyzacji nauk społecznych. Od lutego 2017 roku redaktor magazynu „Kontakt” (zajmuje się przede wszystkim dwutygodnikiem internetowym).