239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Richard McNeil-Willson

doktorant British Research Council w Instytucie Studiów Arabskich i Islamskich Uniwersytetu Exeter, prowadzący również badania na Instytucie Nauk Humanistycznych we włoskiej Scuola Normale Superiore. Specjalizuje się w badaniach rozwoju organizacyjnego „radykalnych” oraz antypaństwowych ruchów społecznych, taktykach protestu i demonstrowania oraz krytycznych badaniach nad formami rządzenia opartymi na kwestiach bezpieczeństwa, takimi jak działania antyterrorystyczne.