252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Paweł Musiałek

członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Ekspert ds. energetyki i spraw zagranicznych. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat sporu o polską politykę zagraniczną po 2004 roku.