241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Mateusz Kominiarczuk

Badacz gier, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział „Artes Liberales”), dziennikarz.