252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Misza Tomaszewski

Misza Tomaszewski

Jest nauczycielem i wychowawcą w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Współpracuje z Instytutem Filozofii UW i z warszawską wspólnotą Sant’Egidio. Redaktor działu „Katolew” w Magazynie Kontakt, redaktor naczelny pisma w latach 2007–2019.