205
dwutygodnik internetowy
14.08.2017
magazyn papierowy


Misza Tomaszewski

Misza Tomaszewski

Jest wychowawcą i nauczycielem filozofii w Zespole Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie. Redaktor naczelny „Kontaktu”.