241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Misza Tomaszewski

Misza Tomaszewski

Jest wychowawcą i nauczycielem filozofii w Zespole Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie. Współpracuje z Instytutem Filozofii UW i z warszawską wspólnotą Sant’Egidio. Redaktor naczelny „Kontaktu”.