252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Magdalena Bartecka

Magdalena Bartecka

Jest absolwentką psychologii i stosunków międzynarodowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Członkini Stowarzyszenia „Folkowisko”, współorganizatorka kampanii społecznej „Jestem ze Wsi!”. Urodzona i wychowana na wsi.