190
dwutygodnik internetowy
16.01.2017
magazyn papierowy


Magdalena Budziszewska

Magdalena Budziszewska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii i psychoterapeutka. Jej zainteresowania badawcze obejmują narracyjne rozumienie rodzin, rozwój w biegu życia i psychologię społeczną. Związana z Wydziałem Psychologii Uniwersyteteu Warszawskiego i Akademią Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.