249
dwutygodnik internetowy
29.04.2019
magazyn papierowy


Maciej Kochanowicz

Maciej Kochanowicz

socjolog, muzułmanin, na stałe zamieszkały w Szwecji, zawodowo zajmuje się badaniami społecznymi