252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Krzysztof Strachota

Antropolog kultury (Uniwersytet Warszawski 1998). Ekspert OSW od 1999 r.; od 2001 r. kierownik Zespołu Kaukazu i Azji Centralnej (od 2012 r. także Turcji). Koordynator projektów badawczych OSW nt. islamu na obszarze postsowieckim; „wojny z terroryzmem” po 2001; operacji w Afganistanie (po 2001 r.) i Iraku (od 2003 r.), „arabskiej wiosny” (2011). Wykładowca m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Publikuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Uważam Rze – Historia” i in.