210
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Krzysztof Nowak

Redaktor wydań zbiorowych i znawca twórczości Jacka Kaczmarskiego. Przyjaciel poety.