250
dwutygodnik internetowy
21.05.2019
magazyn papierowy


Krzysztof Nowak

Redaktor wydań zbiorowych i znawca twórczości Jacka Kaczmarskiego. Przyjaciel poety.