205
dwutygodnik internetowy
14.08.2017
magazyn papierowy


Karolina Partyga

Karolina Partyga

Studiuje historię na LSE. Pracuje jako wolontariusz w Migrant and Refugee Communities Forum. Startowała w wyborach parlamentarnych z list Partii Razem w Warszawie.