252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Karolina Partyga

Karolina Partyga

Ukończyła historię na LSE i w październiku rozpoczyna studia magisterskie o przymusowej migracji i uchodźstwie na Oksfordzie. Przez 5 miesięcy pracowała w Salonikach w centrum solidarności dla uchodźców i imigrantów. Od lat aktywnie działa w londyńskim środowisku organizacji imigranckich i związków zawodowych.