233
dwutygodnik internetowy
10.09.2018
magazyn papierowy


Karolina Olejak

Członkini Klubu Jagiellońskiego, redaktor jagiellonski24.pl, harcerka. Pracuje w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, gdzie zajmuje się m.in. projektami związanymi z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.