252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Karolina Jonderko

Karolina Jonderko

Urodzona w Rydułtowach (woj. Śląskie). Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej. Fotografuje od 18 roku życia. Swoją fotograficzną twórczość́ opiera głównie na osobistych doświadczeniach i wspomnieniach z dzieciństwa. Jej prace były wystawiane m.in. w Polsce, Niemczech, Portugali, Anglii oraz Francji. Aktualnie Karolina jest studentką V roku fotografii na PWSFTViT w Łodzi. Uczestniczka prestiżowego programu mentorskiego agencji Napo Images.