248
dwutygodnik internetowy
15.04.2019
magazyn papierowy


Julita Pezus

Analityczka i ekspertka sektora energetycznego specjalizująca się w kosztach społecznych transformacji energetycznej. Związana z sektorem publicznym.