252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Julita Pezus

Analityczka i ekspertka sektora energetycznego specjalizująca się w kosztach społecznych transformacji energetycznej. Związana z sektorem publicznym.