252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Julia Hava

Julia Hava

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych na UW, ukończonego licencjatem na temat współczesnego niewolnictwa pracowników filipińskich. Od czasu wyjazdu na stypendium na Filipiny szczególnie interesują ją prawa i problemy ludności rdzennej. Tymi właśnie śladami stąpała ostatnio w Ameryce Łacińskiej. Zmęczona negatywnymi informacjami ze świata pisze krótkie notatki o ludziach pod adresem @postcardsfromlife (https://www.facebook.com/haviarnia/)