252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Jarosław Urbański

Jarosław Urbański

Jest socjologiem i działaczem społeczno-politycznym, związanym ze środowiskiem poznańskiego Rozbratu i Federacją Anarchistyczną. Działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Autor książek: „Globalizacja a konflikty lokalne” (2002), „Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting i anarchitektura” (2005), „Prekariat i nowa walka klas” (2014).