228
dwutygodnik internetowy
2.07.2018
magazyn papierowy


Jan Jęcz

Jan Jęcz

Absolwent socjologii, studiuje prawo w ramach MISHiS UAM.