234
dwutygodnik internetowy
24.09.2018
magazyn papierowy


Jan Jęcz

Jan Jęcz

Absolwent socjologii, studiuje prawo w ramach MISHiS UAM.