213
dwutygodnik internetowy
04.12.2017
magazyn papierowy


Jan Jęcz

Jan Jęcz

Studiuje socjologię i prawo na MISHiS UAM