250
dwutygodnik internetowy
21.05.2019
magazyn papierowy


Jan Jęcz

Jan Jęcz

Absolwent socjologii, studiuje prawo w ramach MISHiS UAM.