201
dwutygodnik internetowy
19.06.2017
magazyn papierowy


Jan Jęcz

Jan Jęcz

Studiuje socjologię i prawo na MISHiS UAM