248
dwutygodnik internetowy
15.04.2019
magazyn papierowy


Jan Jęcz

Jan Jęcz

Absolwent socjologii, studiuje prawo w ramach MISHiS UAM.