209
dwutygodnik internetowy
9.10.2017
magazyn papierowy


Jan Jęcz

Jan Jęcz

Studiuje socjologię i prawo na MISHiS UAM