241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Jan Mencwel

Jan Mencwel

Współpracuje z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Fotografuje i pisze. Lubi Warszawę, podróże i sporty zimowe.