251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Jakub Szymik

Jakub Szymik

Stały współpracownik „Kontaktu”. Student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, zawodowo zajmuje się mobilizowaniem ruchów społecznych i politycznych. Absolwent programu „Gen demokracji” Instutytu Bronisława Komorowskiego. Fan Seliny Meyer. Na Twitterze: @jakubszymik.