237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Elwira Zielska

Studiuje socjologię na WFIS UW. Od 2013 roku sędziuje w meczach rugby na wózkach.