246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Elwira Zielska

Studiuje socjologię na WFIS UW. Od 2013 roku sędziuje w meczach rugby na wózkach.