251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Elwira Zielska

Studiuje socjologię na WFIS UW. Od 2013 roku sędziuje w meczach rugby na wózkach.