249
dwutygodnik internetowy
29.04.2019
magazyn papierowy


Dawid Zieliński

Dawid Zieliński jest absolwentem geografii na UJ. Jego zainteresowania skupiają się wokół fotografii. Mieszka w Krakowie.