246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Dawid Zieliński

Dawid Zieliński jest absolwentem geografii na UJ. Jego zainteresowania skupiają się wokół fotografii. Mieszka w Krakowie.