241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Dawid Zieliński

Dawid Zieliński jest absolwentem geografii na UJ. Jego zainteresowania skupiają się wokół fotografii. Mieszka w Krakowie.