252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Dawid Zieliński

Dawid Zieliński jest absolwentem geografii na UJ. Jego zainteresowania skupiają się wokół fotografii. Mieszka w Krakowie.