246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Daniel Tomaszewski

Daniel Tomaszewski

Daniel Tomaszewski jest adiunktem w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Zajmuje sie zagadnieniami modelowania, miernictwa i charakteryzacji struktur półprzewodnikowych.