252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Daniel Tomaszewski

Daniel Tomaszewski

Daniel Tomaszewski jest adiunktem w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Zajmuje sie zagadnieniami modelowania, miernictwa i charakteryzacji struktur półprzewodnikowych.