252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Cezary Miżejewski

Cezary Miżejewski

Jest członkiem i pracownikiem Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Kluczach w województwie małopolskim, kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Współautor projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, nad którym rozpoczęła się obecnie dyskusja w środowiskach społecznych. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/655570?doc_id=778898&projekt=433512