237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Barbara Grabowska - Moroz

magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, L.LM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, doktorantka w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW; od lipca 2010 r. do czerwca 2011 koordynator Programu Spraw Precedensowych HFPC.