252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Antoni Zając

Antoni Zając

Student polonistyki w ramach MISH UW. Interesuje się poezją współczesną i filozofią żydowską. Obecnie zajmuje się przede wszystkim twórczością Paula Celana i Waltera Benjamina.