239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Antoni Zając

Antoni Zając

Student polonistyki w ramach MISH UW. Interesuje się poezją współczesną i filozofią żydowską. Obecnie zajmuje się przede wszystkim twórczością Paula Celana i Waltera Benjamina.