252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Andrzej Luter

Ks. Andrzej Luter – urodzony w 1956 roku. Duszpasterz, publicysta, doktor teologii ekumenicznej. Asystent kościelny Towarzystwa „Więź”, członek redakcji kwartalnika WIĘŹ i Zespołu Laboratorium WIĘZI, współautor (z Katarzyną Jabłońską) felietonu filmowego „Ksiądz z kobietą w kinie”. Autor książek „Ekspostkatolik” i „Kino wiecznie młode”. Współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, miesięcznika „Kino” i portalu e-teatr.pl, współtwórca programów telewizyjnych. Aktywny duszpastersko w środowiskach dziennikarskich. Mieszka w Warszawie.IĘZI