195
dwutygodnik internetowy
27.03.2017
magazyn papierowy


Ala Budzyńska

Ala Budzyńska

Studiuje filozofię i polonistykę w ramach Kolegium MISH UW. Jest wychowawcą w grupie SR KIK. Redaktorka naczelna dwutygodnika internetowego „Kontaktu".