203
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Ala Budzyńska

Ala Budzyńska

Studiuje filozofię i polonistykę w ramach Kolegium MISH UW. Jest wychowawcą w grupie SR KIK. Redaktorka naczelna dwutygodnika internetowego „Kontaktu".