192
dwutygodnik internetowy
13.02.2017
magazyn papierowy


Ala Budzyńska

Ala Budzyńska

Studiuje filozofię i polonistykę w ramach Kolegium MISH UW. Jest wychowawcą w grupie SR KIK. Redaktorka naczelna dwutygodnika internetowego „Kontaktu".