252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Agnieszka Szypulska

Agnieszka Szypulska

Jest doktorantką w Instytucie Kultury Polskiej UW, przewodniczką po Warszawie, badaczką społeczną, studentką gospodarki przestrzennej. Interesuje się Warszawą – jej historią i współczesnością, a w szczególności różnorodnymi opowieściami o niej.