252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Agata Błoch

Doktorantka w Instytucie Historii PAN. Magister Historii Imperium Portugalskiego na Uniwersytecie Nova w Lizbonie oraz Magister Kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów na UW. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki oraz portugalskiej Fundacji Calouste Gulbenkian. Współzałożycielka Fundacji Terra Brasilis. Członkini Narodowego Stowarzyszenia Historyków w Brazylii. W 2016 r. akredytowana do obsługi Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Współautorka ponad dwudziestu reportaży o Brazylii dla Telewizji Polskiej