Kontakt 33/2016: Bezdomność

Adam Bodnar – Marta Czapnik – ks. Andrzej Draguła – Katarzyna Górniak – Andrzej Grzymała-Kazłowski – Łukasz Kobeszko – Adam Leszczyński – ks. Grzegorz Michalczyk – Marcjanna Nóżka – Jagoda Pietrzak – Adriana Porowska – Amudena Rutkowska – Magdalena Saryusz-Wolska – Julia Wygnańska