fbpx Wesprzyj nas!

magazyn lewicy katolickiej

Znowu o nas zapomnieli… kultura w programach wyborczych

Kilka dni przed wyborami postanowi艂em sprawdzi膰, co startuj膮ce do parlamentu partie m贸wi膮 o kulturze. Najbardziej rozczarowuje lewica. W jej programach nie ma nawet diagnozy pal膮cych problem贸w polskiej kultury. O propozycjach i rozwi膮zaniach mo偶emy tylko pomarzy膰.

ilustr.: Urszula Wo藕niak

ilustr.: Urszula Wo藕niak


PiS, kultura w s艂u偶bie narodu
Id膮ca po zwyci臋stwo Zjednoczona Prawica okre艣la kultur臋 jako jeden z kluczowych czynnik贸w 鈥瀌ecyduj膮cych o kondycji wsp贸lnoty narodowej i statusu pa艅stwa鈥. Opr贸cz szeroko omawianego w ostatnim czasie projektu reformy medi贸w publicznych czy przekierowania rz膮dowych reklam do 鈥瀙rawdziwej i polskiej鈥 prasy g艂贸wna partia opozycyjna na pierwszym miejscu stawia ide臋 narodu, obecn膮 od wiek贸w w kulturze. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rz膮du Zjednoczonej Prawicy b臋dzie mia艂 z g贸rki 鈥 g艂贸wne cele polityki kulturalnej pa艅stwa Prawa i Sprawiedliwo艣ci zosta艂y om贸wione na katowickiej konwencji programowej w lipcu tego roku. Jest ona sp贸jna z programem politycznym tej partii z 2014 roku.
Obecny w Katowicach pisarz i publicysta Marcin Wolski zdiagnozowa艂 ostatnie osiem lat polskiej kultury: 鈥濿sparcie uzyskiwa艂y na przyk艂ad projekty blu藕niercze czy jawnie antypolskie, kosztem warto艣ciowych propozycji patriotycznych, zgodnych z nasz膮 tradycj膮 i racj膮 stanu鈥. O 鈥濸akcie dla kultury鈥 m贸wi艂, 偶e to dzia艂anie fasadowe, zast臋puj膮ce relacje partnerskie mi臋dzy tw贸rcami a Ministerstwem. W podobnym tonie wypowiada艂a si臋 Wanda Zwinogrodzka. By艂a kierowniczka Teatru Telewizji domaga艂a si臋 zmiany regulamin贸w konkurs贸w dotacyjnych organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 鈥撀犈籩by zmniejszy膰 dezorientacj臋 odbiorc贸w, nak艂oni膰 ich do wyboru propozycji wzmacniaj膮cych polsk膮 wsp贸lnot臋, trzeba stworzy膰 narz臋dzia waloryzacji i selekcji oferty kulturalnej, to jest starannie przemy艣lany system konkurs贸w, stypendi贸w, nagr贸d, grant贸w i priorytet贸w, kt贸re nie s膮 鈥 jak teraz 鈥 przypadkowym rezultatem partyjnych upodoba艅 i koteryjnych nacisk贸w, ale wyrazem 艣wiadomej, dalekowzrocznej koncepcji ochrony polskiej spu艣cizny duchowej i promocji w艂asnej kultury 鈥 m贸wi艂a Zwinogrodzka. Wsp贸艂czesn膮 kultur臋 nazywa 鈥瀟argowiskiem artystycznej pr贸偶no艣ci鈥. Wedle niej pa艅stwo polskie powinno wspiera膰 przede wszystkim kultur臋 wysok膮, b臋d膮c膮 鈥瀌epozytariuszem tworzonego na przestrzeni stuleci polskiego imaginarium, zdolnym ocali膰 pami臋膰 o jego zasobach i zarazem czerpa膰 z nich inspiracj臋, wykorzysta膰 je ku po偶ytkowi wsp贸艂czesnych i przysz艂ych pokole艅鈥.
Instytucje pa艅stwowe s膮 cz臋艣ci膮 frontu, o czym na ko艅cu swojego wyst膮pienia m贸wi Zwinogrodzka: 鈥濸a艅stwo w 偶aden spos贸b nie powinno kr臋powa膰 swobody artystycznej tw贸rc贸w, ani te偶 pow艣ci膮ga膰 偶ywio艂owego rozwoju najrozmaitszych pr膮d贸w i tendencji, cho膰by nawet skierowanych przeciwko jego stabilno艣ci i instytucjom. Mo偶e jednak i powinno si臋 w tej walce kulturowej broni膰, jednocz膮c obywateli wok贸艂 wsp贸lnych cel贸w i warto艣ci, kt贸re s艂u偶膮 ich realizacji, wspieraj膮c dzia艂ania i zjawiska integruj膮ce wsp贸lnot臋, nie za艣 te, kt贸re j膮 od wewn膮trz rozsadzaj膮 i niszcz膮鈥.
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej 艁opi艅ski sporo m贸wi艂 w Katowicach o infrastrukturze kulturalnej i 艣rodkach unijnych przeznaczonych na ten cel. Zwr贸ci艂 uwag臋 na zjawisko 鈥瀦wijania si臋 Polski powiatowej鈥, kt贸re 鈥 wed艂ug ministra 鈥撀燿otyczy r贸wnie偶 instytucji kultury. Zapowiedzia艂 kierowanie 艣rodk贸w do mniejszych, zaniedbanych o艣rodk贸w. 鈥 Nie chodzi tu o nierealne plany mocarstwowe w rodzaju filharmonii w ka偶dym powiecie, ale na pocz膮tek o rzeczywiste wsparcie istniej膮cych o艣rodk贸w kultury i bibliotek. Szczeg贸lnie biblioteki zas艂uguj膮 na wi臋ksz膮 ni偶 dot膮d uwag臋, cho膰by ze wzgl臋du na spadaj膮cy wci膮偶 poziom czytelnictwa, sytuuj膮cy nas wyra藕nie poni偶ej 艣redniej europejskiej 鈥 podkre艣li艂 艁opi艅ski. Proponowa艂 r贸wnie偶 otwieranie bibliotek w centrach handlowych. W kolejnych zdaniach postulowa艂 budow臋 sal widowiskowo鈥搆oncertowych w mniejszych miejscowo艣ciach. Pos艂uguj膮c si臋 kategori膮 鈥瀔apita艂u ludzkiego鈥, chce kszta艂ci膰 kompetentnych pracownik贸w instytucji kultury. Omawiaj膮c wysokie znaczenie internetu w kulturze, m贸wi艂, 偶e 鈥瀦adaniem pa艅stwa jest aktywne wspieranie najbardziej innowacyjnych projekt贸w tego typu 鈥撀燾hodzi mi臋dzy innymi o programy digitalizacji i prezentacji w sieci dzie艂 kultury鈥.
Barbara Bubula, kt贸ra prezentowa艂a w Katowicach g艂贸wne za艂o偶enia reformy medi贸w publicznych (przekszta艂cenie sp贸艂ek skarbu pa艅stwa w instytucje kultury z prezesami powo艂ywanymi spo艣r贸d autorytet贸w 艣wiata kultury i medi贸w, z 1,5 mld bud偶etu), m贸wi艂a, 偶e wa偶ne w nowych, publicznych mediach b臋d膮 audycje o kulturze j臋zyka. Wspomnia艂a r贸wnie偶 o nowych produkcjach: serialiach opartych na klasyce polskiej literatury, serialach historyczne, 鈥瀢ype艂niaj膮cych bia艂e plamy w naszej historii鈥, filmach animowanych dla dzieci, reporta偶ach radiowych, filmach dokumentalnych. 鈥撀燘臋dziemy dba膰 o obecno艣膰 poezji. Jeste艣my krajem niezwykle bogatym przyrodniczo, z tradycjami produkcji film贸w tego typu. Czas t臋 tradycj臋 odrodzi膰 i uczyni膰 z niej nasz膮 narodow膮 specjalno艣膰 鈥 doda艂a. Misj膮 medi贸w publicznych b臋dzie edukowanie polskiego spo艂ecze艅stwa. W porze najwi臋kszej ogl膮dalno艣ci eksperci b臋d膮 wyja艣nia膰 zasady funkcjonowania pa艅stwa i najwa偶niejszych dziedzin 偶ycia zbiorowego: edukacji, s艂u偶by zdrowia, systemu emerytalnego, bud偶etu. Bubula zapowiada zatrzymanie 鈥瀖onopolizacji medi贸w przez kapita艂 zagraniczny鈥. Do polskiego prawa wprowadzone zostan膮 przepisy antymonopolowe dotycz膮ce dopuszczalnego (na poziomie 20鈥25 procent) udzia艂u w rynku medi贸w 鈥瀌anego typu podmiot贸w powi膮zanych kapita艂owo z zagranic膮鈥.
Jaros艂aw Sellin, przedstawiaj膮c za艂o偶enia polityki historycznej, wyrazi艂 nadziej臋, 偶e 鈥濸olski Instytut Sztuki Filmowej i inne instytucje pa艅stwowe intensywniej [b臋d膮] pracowa艂y nad powstawaniem scenariuszy filmowych i realizacj膮 film贸w, kt贸re b臋d膮 promowa艂y dobre, polskie kino historyczne鈥.
PO, 鈥濵uzeum za z艂ot贸wk臋鈥
G艂贸wnymi obietnicami rz膮dz膮cej partii jest zwi臋kszenie wynagrodze艅 w pa艅stwowych instytucjach kultury oraz zagwarantowanie obywatelom sta艂ego dost臋pu do kultury.
Nieco patetycznie PO pisze w swoim programie, 偶e 鈥瀔ultura i edukacja s膮 najsilniejszym spoiwem poczucia to偶samo艣ci i dumy narodowej. To one buduj膮 wi臋zi mi臋dzyludzkie, ucz膮 tolerancji, uruchamiaj膮 wyobra藕ni臋, wyzwalaj膮 potrzeb臋 kreatywno艣ci i innowacyjno艣ci鈥. Dlatego Ewa Kopacz promuje model, w kt贸rym kultura jest codziennie obecna w 偶yciu publicznym. 鈥濩hcemy wykorzysta膰 to, 偶e przez ostatnie osiem lat dzi臋ki funduszom europejskim zmodernizowali艣my infrastruktur臋 kultury 鈥 powsta艂y nowe gmachy muze贸w, nowe filharmonie, szko艂y muzyczne itp. Etap 芦Polski w budowie禄 mamy ju偶 za sob膮, teraz czas na 芦kultur臋 dost臋pn膮 na co dzie艅禄鈥 鈥 czytamy w programie PO.
Konserwatywny elektorat rz膮du mo偶e spa膰 spokojnie: do 2018 roku powstanie Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej. R贸wnolegle do tej instytucji zostanie stworzona sie膰 艂膮cz膮c膮 lokalne muzea po艣wi臋cone dziejom Polski. Uruchomimy zostanie program 鈥濳anon Miejsc i Muze贸w Historycznych鈥 i nowe zadanie publikacji ksi膮偶ek z serii 鈥濳lasyk贸w Literatury Polskiej鈥.
PO pisze o nowej ustawie, kt贸ra b臋dzie 鈥瀔odeksem sponsoringu kultury鈥. Pomys艂 opiera艂by si臋 na zagwarantowaniu w bud偶etach partycypacyjnych specjalnej puli zwi膮zanej z kultur膮. Zach臋t膮 ma by膰 odpowiednie wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partia rz膮dz膮ca chce wprowadzi膰 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wsp贸艂zarz膮dzany przez Ministerstwo聽Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Priorytetem w ramach programu b臋dzie modernizacja bibliotek i zaopatrzenie ich w nowo艣ci wydawnicze.
Ma r贸wnie偶 powsta膰 mi臋dzyresortowy (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Instytut Architektury i Urbanistyki. Jego zadaniem b臋dzie wypracowanie rozwi膮za艅 legislacyjnych, kt贸re pogodz膮 potrzeby budownictwa z wymaganiami estetycznymi.
Rozbudowany ma zosta膰 program 鈥濳ultury dost臋pnej鈥, kt贸ry b臋dzie systemowo wspiera艂 znoszenie barier w dost臋pie do kultury. 鈥濻ukces ju偶 dzia艂aj膮cego programu 芦Muzeum za z艂ot贸wk臋禄 pokazuje, 偶e ten cel jest realizowany poprzez poszerzanie oferty darmowych i tanich wydarze艅 kulturalnych. W ramach programu obowi膮zkowe b臋dzie tworzenie ofert specjalnych dla dzieci, m艂odzie偶y, senior贸w i os贸b niepe艂nosprawnych, kontynuowane b臋d膮 programy dotacyjne wspieraj膮ce takie dzia艂ania鈥.
O polityce zagranicznej sztab PO pisze jedynie: 鈥濷becno艣膰 polskiej kultury za granic膮 b臋dzie naszym priorytetem. Wzmocnimy wi臋zi pomi臋dzy Instytutem Adama Mickiewicza a sieci膮 Instytut贸w Polskich. Wesprzemy finansowo najwa偶niejsze polonijne instytucje kultury鈥. Rz膮d zadba te偶 o to, by 艣rodki unijne trafi艂y do najbardziej potrzebuj膮cych i najwa偶niejszych zabytk贸w w Polsce.
PO chce zaproponowa膰 now膮 ustaw臋 medialn膮, wprowadzaj膮c膮 powszechn膮 op艂at臋 abonamentow膮. 鈥濶ie tylko zagwarantuje ona finansowanie mediom publicznym i zapewni wype艂nianie przez nie misji, ale tak偶e zasili nowy fundusz wsparcia. B臋dzie on finansowa艂 wybrane聽w trybie konkurs贸w programy o wysokich warto艣ciach kulturowych i poznawczych. Konkursy b臋d膮 otwarte dla wszystkich zainteresowanych medi贸w鈥.
RAZEM, biblioteki i nic聽wi臋cej?
M艂oda lewicowa partia chce dobrze dzia艂aj膮cych bibliotek. Niejasno sprzeciwia si臋 ich likwidacji oraz festiwalizacji: 鈥濸rzekierujemy dotacje na czasopisma i ksi膮偶ki do bibliotek, kt贸re dokonywa艂yby zakup贸w publikacji. Rozszerzymy program wyr贸wnywania szans na biblioteki w miastach powy偶ej 20 tys. mieszka艅c贸w, co umo偶liwi uzyskanie dotacji ministerialnej dla nieco wi臋kszych miast鈥. O innych aspektach kultury politycy Razem milcz膮.
KORWiN, kwestia prywatna
Janusz Korwin-Mikke zauwa偶a w swoim programie, 偶e 鈥瀓ednostk臋, rodzin臋 i nar贸d 鈥 a tak偶e religi臋, Ko艣ci贸艂, moralno艣膰 spo艂eczn膮 i kultur臋 鈥 uwa偶amy za pierwotne i autonomiczne wzgl臋dem pa艅stwa, kt贸re winno im s艂u偶y膰 zgodnie z wykszta艂conymi przez wieki regu艂ami鈥. Dlatego te偶 domaga si臋 zlikwidowania Ministerstwa Kultury. G艂贸wnym zadaniem pa艅stwa w obszarze kultury jest ochrona zabytk贸w i opieka nad nimi. I nic poza tym. Muzea maj膮 by膰 prowadzone przez podmioty prywatne, fundacje i stowarzyszenia. Dotacje do kultury powinny zosta膰 zniesione. Media publiczne 鈥 sprywatyzowane, a abonament tym samym zniesiony. KORWiN ma r贸wnie偶 oryginalne pomys艂y zwi膮zane z polityk膮 historyczn膮: 鈥濶ale偶y uchwali膰 ustaw臋 o miejscach pami臋ci narodowej i przypisa膰 w niej opiek臋 nad miejscami pami臋ci oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi do zada艅 w艂asnych gminy. Pomniki po艣wi臋cone pami臋ci 偶o艂nierzy obcych armii powinny znale藕膰 si臋 na cmentarzach, pozbawione dwuznacznych tre艣ci鈥.
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, Kultura wiejskich spo艂eczno艣ci
Ludowcy o kulturze pisz膮 og贸lnikowo: 鈥濳ultura jest tym elementem naszego 偶ycia, kt贸ry pozwala spo艂ecze艅stwu zachowa膰 to偶samo艣膰 narodow膮. Kapita艂 kulturowy Polski, naszych region贸w, ziem, prowincji, mo偶e sta膰 si臋 nie tylko kapita艂em spo艂ecznym, lecz tak偶e ekonomicznym. Kultura ludowa to w艂asno艣膰 wiejskich spo艂eczno艣ci lokalnych, to tak偶e nasze wsp贸lne dobro narodowe. Nale偶y te偶 pami臋ta膰, jak istotne dla rozwoju cz艂owieka jest czytelnictwo. Biblioteki powinny sta膰 si臋 nowoczesnymi o艣rodkami kultury multimedialnej. Kultura powinna by膰 wspierana tak偶e przez sektor prywatny. To szczeg贸lny obszar dzia艂ania medi贸w, zw艂aszcza medi贸w publicznych. Wspieramy ich kulturotw贸rcz膮 aktywno艣膰 i zaanga偶owanie w niwelowanie wykluczenia spo艂ecznego鈥.
ZJEDNOCZONA LEWICA, pa艅stwo neutralnie wspieraj膮ce
Politycy lewicy chc膮, 偶eby pa艅stwo by艂o najwa偶niejszym mecenasem kultury. Ma jednocze艣nie sta膰 na stra偶y wolno艣ci artystycznej, chroni膰 artyst贸w przed pr贸bami cenzury religijnej i politycznej. Rol膮 pa艅stwa ma by膰 te偶 poszerzanie dost臋pu do kultury.
Zjednoczona Lewica wymusi na lokalnych organach prowadz膮cych kontrol臋 cen bilet贸w w podleg艂ych plac贸wkach. Drugim aspektem dost臋pno艣ci kultury ma by膰 jej dost臋pno艣膰 dla os贸b niepe艂nosprawnych czy starszych. Podtrzyma zapis 鈥濸aktu dla kultury鈥 o przeznaczeniu 1 procentu z bud偶etu pa艅stwa na kultur臋. Dosy膰 mgli艣cie pisze o uniezale偶nieniu 鈥瀉rtyst贸w od darczy艅c贸w prywatnych, w tym biznesu i 艣rodowisk politycznych鈥. Wed艂ug lewicy pa艅stwo i jego urz臋dnicy nie mog膮 ocenia膰 dzie艂 kultury wed艂ug w艂asnych kryteri贸w 艣wiatopogl膮dowych, religijnych czy politycznych.
鈥濷bok medi贸w prywatnych musz膮 funkcjonowa膰 w przestrzeni publicznej media o powszechnym zasi臋gu, niezale偶ne od finansowania z reklam oraz od dora藕nych interes贸w elit politycznych鈥. ZL b臋dzie wspiera艂o pras臋 kulturaln膮 i spo艂eczn膮 (robi to od dawna MKiDN). Media maj膮 wed艂ug lewicy do odegrania rol臋 jako mecenas kultury poszerzaj膮cy dost臋p do jej zasob贸w i wspieraj膮cy tw贸rczo艣膰. 鈥濨臋dziemy postulowa膰 skr贸cenie okres贸w ochrony praw w艂asno艣ci intelektualnej, broni膰 szerokiej interpretacji poj臋cia 芦dozwolonego u偶ytku prywatnego禄, prawa cytowania鈥.
KUKIZ鈥15
W programie Paw艂a Kukiza s艂owo 鈥瀔ultura鈥 nie wyst臋puje ani razu.
NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU, Kulturalna kreatywno艣膰
Ryszard Petru chce traktowa膰 kultur臋 jako cz臋艣膰 gospodarki oraz stworzy膰 ludziom kultury odpowiednie warunki rozwoju. 鈥濸olityka ta b臋dzie opiera膰 si臋 na docenieniu znaczenia kultury dla to偶samo艣ci i wzmacniania cech kreatywnych Polak贸w oraz dla rozwijania bran偶 kreatywnych鈥. Nowoczesna chce wprowadzi膰 mo偶liwo艣膰 odpisu 1 procentu podatku CIT na wspieranie kultury, tak jak 1 procentu PIT na organizacje po偶ytku publicznego. 鈥濽pro艣cimy przepisy prawne i instytucjonalne w celu wspierania tw贸rczo艣ci artystycznej poprzez stosowanie sp贸jnych zasad uwzgl臋dniaj膮cych umowy (na przyk艂ad zniesienie progu 85 tysi臋cy dochodu rocznego przy umowach o dzie艂o) czy zabezpieczenia zdrowotne dla artyst贸w鈥.
Nowoczesna rozpocznie publiczno鈥損rywatne oraz publiczno鈥搒po艂eczne programy edukacyjne: 鈥濸oznaj Kultur臋鈥 i 鈥濺ozwi艅 Talent鈥, oparte mi臋dzy innymi o rozwi膮zania nowych technologii i zasoby cyfrowe, adresowane do dzieci i m艂odzie偶y. Pierwszy b臋dzie rozwija膰 kontakt z r贸偶nymi formami kultury i tw贸rczo艣ci i czo艂owymi dzie艂ami polskiej kultury (literatura, sztuka, film). Drugi 鈥撀燿a mo偶liwo艣膰 spr贸bowania r贸偶nych form tw贸rczo艣ci oraz identyfikacji talent贸w plastycznych, muzycznych i sportowych. 鈥撀燚a to pewno艣膰, 偶e 偶aden rodz膮cy si臋 talent nie zostanie zmarnowany dlatego, 偶e nie zosta艂 odkryty. Pozwoli r贸wnie偶 rozwija膰 szersz膮 znajomo艣膰 kultury i dum臋 z dziedzictwa polskiej kultury. Wprowadzimy narz臋dzia PPP i PPS, kt贸re u艂atwi膮 dzieciom i m艂odzie偶y dost臋p do kultury (pakiet 鈥濳ultura Rozwija鈥: zni偶ki, mo偶liwo艣膰 kontaktu ze sztuk膮 na preferencyjnych warunkach) 鈥 pisz膮 politycy Ryszarda Petru.
Powstanie strategia rozwijania 鈥瀙rzemys艂贸w kreatywnych鈥 (ta zdyskredytowana i nieco zapomniana kategoria wyst臋puje naprawd臋 w programie Ryszarda Petru), wprowadzaj膮c mechanizmy i zach臋ty (na przyk艂ad obni偶enie CIT i subwencje) dla wybranych bran偶 kreatywnych, na przyk艂ad filmowej. 鈥濸ozwoli to na lokowanie w Polsce mi臋dzynarodowych produkcji filmowych. Jednym z jej element贸w b臋dzie rozw贸j klastr贸w rozwijaj膮cych przemys艂y kreatywne鈥.
Nowoczesna zaproponuje now膮 ustaw臋 medialn膮.
***
Z tego pobie偶nego zestawienia wynika, 偶e systemowy pomys艂 na polityk臋 kulturaln膮 pa艅stwa prezentuje prawica. Prawo i Sprawiedliwo艣膰 chce nie tylko budowa膰 鈥瀢a偶ne dla narodu鈥 muzea, ale te偶 wspiera膰 biblioteki i przeznacza膰 wi臋cej pieni臋dzy na Polsk臋 powiatow膮. Pytaniem otwartym pozostaje, na zakup jakich publikacji i na produkcj臋 jakich wydarze艅 kulturalnych prawicowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy swoje 艣rodki. Zapowied藕 zmiany regulamin贸w konkurs贸w grantowych nie wr贸偶y dobrze artystom sztuki nowoczesnej i teatru/ta艅ca wsp贸艂czesnego.
Wida膰, 偶e pogubiona za to jest lewica. Razem nie potrafi wykrzesa膰 nic opr贸cz s艂usznych zda艅 o bibliotekach w mniejszych miastach i na wsi. Program Zjednoczonej Lewicy to skopiowana polityka obecnej Minister Kultury Ma艂gorzaty Omilanowskiej: rozwijanie projektu 鈥濳ultura dost臋pna鈥, ochrona artyst贸w przed cenzur膮 i stawanie po stronie tw贸rc贸w.
Dobrym pomys艂em PO jest powo艂anie Instytutu Architektury i Urbanistyki 鈥 o ile sz艂oby w parze z budownictwem tanich mieszka艅 na wynajem. Wartym odnotowania jest Program Rozwoju Czytelnictwa.
Najciekawsze jest jednak to, czego w programach o艣miu partii politycznych startuj膮cych do parlamentu nie ma: instytucji takich jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Teatr Nowy; funduszu stypendialnego dla tw贸rc贸w; systemowego wsparcia dom贸w kultury i animator贸w kultury z ma艂ych miejscowo艣ci i tak zwanych trudnych obszar贸w; rozwi膮zania problemu etat贸w w instytucjach oraz organizacjach pozarz膮dowych zajmuj膮cych si臋 kultur膮; wspierania debiut贸w czy zwi臋kszenia puli pieni臋dzy na kultur臋. Partie lewicowe nie m贸wi膮 nic o post臋puj膮cym problemie urynkowienia kultury, nacisku na tymczasowo艣膰 i natychmiastow膮 op艂acalno艣膰. Nie ma nic o niech臋ci instytucji do eksperymentu, gettoizacji sztuki i prekarno艣ci 艣rodowiska kultury. Znowu jeste艣my niewa偶ni.
P.S.: Lista omawianych partii odpowiada numerom na karcie do g艂osowania.

Potrzebujemy Twojego wsparcia
Od ponad 15 lat tworzymy jedyny w Polsce magazyn lewicy katolickiej i budujemy 艣rodowisko zaanga偶owane w walk臋 z podzia艂ami religijnymi, politycznymi i ideologicznymi. Robimy to tylko dzi臋ki Waszemu wsparciu!
Ko艣ci贸艂 i lewica si臋 wykluczaj膮?
Nie 鈥 w Kontakcie 艂膮czymy lewicow膮 wra偶liwo艣膰 z katolick膮 nauk膮 spo艂eczn膮.

I u偶ywamy plik贸w cookies. Dowiedz si臋 wi臋cej: Polityka prywatno艣ci. zamknij