Życie zakonne jest dla dorosłych

W debacie publicznej głos na temat zakonnic zabierają wszyscy z wyjątkiem samych sióstr. Ewelina Tondys znalazła jednak czternaście rozmówczyń, które z radością opowiadają o swoim życiu i dzielą się poglądami.