Zmartwychwstanie w naszych rękach

Niektórzy przeżywają Mękę daleko od nas, inni tuż obok. Triduum Paschalne trwa na całym świecie i zaraz za ścianą. Chrystus przeżywa je codziennie – razem z każdym cierpiącym człowiekiem.