Złonkiewicz: Uchodźcy żyją w ciągłym poczuciu tymczasowości

Dzieci uchodźców na różnych etapach edukacji bywają bardzo zagubione – muszą się uczyć hymnu, godła, symboli narodowych. Ale co właściwie jest ich symbolem narodowym?