Wszyscy jesteśmy przybyszami

Katolickość uczestników Marszu Niepodległości jest właściwie na opak: nie aspiruje do powszechności (co mógłby sugerować grecki przymiotnik katholikos), lecz wyklucza wszelką – kulturową, polityczną czy religijną – odmienność.