Wspólne dzieci

Nie chodzi o to, by odbierać pierwszeństwo w wychowywaniu dzieci ich rodzicom. Chodzi o to, by zauważyli oni obecność w procesie wychowawczym innych aktorów, którzy byliby gotowi się weń zaangażować. I nie dotyczy to wcale tylko państwa.