Więcej takich świętych

Wbrew fantazjom Sławomira Cenckiewicza, u podstaw przemiany duchowej Oscara Romero nie stała bynajmniej fascynacja marksistowską doktryną walki klas, lecz fakt spostrzeżenia przez niego nędzy, prześladowań i innych form niesprawiedliwości, będących powszednim doświadczeniem znacznej części populacji Salwadoru. Dodatkowy impuls pochodził z lektury dokumentów konferencji w Medellín, na której biskupi kontynentu dokonali przekładu nauczania Soboru Watykańskiego II na kontekst Ameryki Łacińskiej, oraz ze wsłuchiwania się w nauczanie społeczne papieża Pawła VI.