Wepchnięci w bezdomność

Bardziej kompromitujący niż niedobory we wsparciu osób już bezdomnych, jest szerszy kontekst polityki rozwoju w Polsce, wpychającej ludzi w masowe bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie, którego jedną z najcięższych, a zimą szczególnie dającą się we znaki, postacią jest właśnie bezdomność.