Wenezuelska układanka

Rzekoma rewolucja socjalistyczna w wykonaniu Chaveza oznaczała, w praktyce, zastąpienie jednych skorumpowanych elit innymi, przez co jej romantyczna idea dość szybko zatraciła powab. W Wenezueli w miejsce dawnej oligarchii wykształciła się nowa, „boliwariańska”, zwana w skrócie… boligarchią.