Uniwersytet solidarny ze szkołą!

Wspólnie z innymi mediami publikujemy list, który stanowi wyraz poparcia środowisk akademickich dla postulatów nauczycieli i nauczycielek.