Trybunał spraw socjalnych

Sędziowie Trybunału umieli odważnie i wbrew schematom upominać się o prawa socjalne obywateli, rozwijając „socjaldemokratyczną” interpretację obowiązującej konstytucji. To jedna z większych zasług TK, o której zapominają często nawet jego piewcy. Warto więc przypomnieć kilka przełomowych prospołecznych orzeczeń tego sądu.