dwutygodnik internetowy
19.09.2016
magazyn papierowy


Kup
egzemplarz
Magazynu
kontakt
z tym
artykułem

Teoteka – głębszy wymiar kina. Zaproszenie na cykl spotkań filmowych i dyskusji

Kinoteka, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz ks. Andrzej Luter zapraszają na cykliczne pokazy filmów, które dotykają głębszego wymiaru rzeczywistości. Każdemu spotkaniu towarzyszy dyskusja i spotkanie z gościem, które prowadzi ks. Luter.

ilustr.: Andrzej Dębowski

ilustr.: Andrzej Dębowski

„Kino nośnikiem kultury i wartości” – idąc tropem tych słów św. Jana Pawła II postanowiliśmy zainaugurować cykl spotkań filmowych dotykających duchowego wymiaru ludzkiego życia. Nie nazywamy ich „filmami religijnymi”, bo takie nie istnieją. Są to bardziej „filmy z motywami religijnymi”. Według Jana Pawła II wartości ludzkie i chrześcijańskie, zasługujące na uwagę i pochwałę, można znaleźć nie tylko w filmach odwołujących się bezpośrednio do tradycji chrześcijańskiej, ale także w tych, które powstają w innych kręgach kulturowych i religijnych.

Chcemy, by nasze spotkania były rodzajem społecznego doświadczenia, na wzór klubów filmowych. Mają tworzyć przestrzeń do dialogu i komunikacji, dzielenia się przeżyciami estetycznymi i wrażliwością. Cykl filmowy uruchamiany w Kinotece stanie się podobnym „klubem filmowym”. Przesłanie cyklu można by określić trzema słowami: wolność, duchowość, transcendencja.

Program:

Październik | „Lourdes” reż. Jessica Hausner | Temat: Cud i racjonalizm wiary

Listopad | „Camille Claudel” reż. Bruno Dumont | Temat: Fanatyzm dobrych ludzi

Grudzień | „Ryś” reż. Stanisław Różewicz | Temat: Pycha, czyli być jak Bóg

Styczeń| „Biała wstążka” reż. Michael Haneke | Temat: Wizja Boga, którego nie ma

Luty | „Wielkie piękno” reż. Paolo Sorrentino | Temat: Upadek moralny, czyli „bóg glamour’u”

Marzec | „Ewangelia według świętego Mateusza” reż. Pier Paulo Pasolini | Temat: Rewolucja Jezusa