Sztuka inspiracji

Jesteśmy poddawani mniej lub bardziej silnym wpływom nie-naszych tradycji religijnych, a nasza osobista religijność odzwierciedla ów wieloraki splot wpływów. Zjawisko to, może mieć także bardzo pozytywne konsekwencje.